×
Şirket Profili Bilgi Toplumu Hizmetleri Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
POS SİGORTASI

TEMİNAT KAPSAMI

 

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları uygulanmak koşuluyla, sigortalının kusuru, hatası, dikkatsizliği sonucu,

  • Çarpma, düşme, sonucu oluşacak kırılmalar
  • Hırsızlık, Gasp, Kapkaç

(Hırsızlıktan maksat: cihazların kapalı bir yerden kırılma, zorlanma veya anahtar uydurma yolu ile yapılan hırsızlıklardır. Gasp , kapkaç ise zorlama , fiziksel müdahale, ve şiddet kullanarak yapılan hırsızlıklardır.)

 

  • Yangın, yıldırım ve infilak sonucu oluşacak hasarlar,
  • Kavrulma, kararma, duman ve is sonucu oluşacak hasarlar
  • Yüksek voltaj, kısa devre, ve endiksüyon akımının etkisinden oluşan hasarlar

 

  • Gelir Kaybı teminatı: 75 TL x 2 gün = 150 TL

                Muafiyet: 48 saat / POS arıza merkezine bildirilen süreden itibaren

                Teminat : Muafiyeti aşan 2 gün süre için temin edilir

                Uygulama : olay başı / yıllık 150 TL

(Pos cihazı arızalarında  25-TL muafiyet uygulanacaktır.  )

 

  • Deprem teminatı için her bir hasarda, sigortacının sorumlu olduğu kısım üzerinden %2 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

 

  • CAM KIRILMASI TEMİNATI

Bina cephesine monte edilmiş tanıtıcı tabela, plaka ve levhalar camdan mamul olsun ya da olmasınlar bu teminat kapsamında değerlendirilecektir. Ekli Cam Kırılması Sigortası Genel şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla riziko adresinde bulunan kapı, pencere camları, aynalar, ayrıca buzdolabı camı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararları temin eder. Cam Kırılması sigortası Genel Şartlarının 2.d maddesinde yer alan Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar da teminat kapsamına dâhil edilmiştir.

 

  • Bu ürün sadece HALK BANKASI Şubelerimizden temin edilebilmektedir.

 

TEMİNAT TÜRÜ

TEMİNAT KAPSAMI

TEMİNAT LİMİTİ

Elektronik Cihaz

Kırılma, Hırsızlık, Gasp, Kapkaç, Yangın, yıldırım ve infilak, Kavrulma, kararma, duman ve is, Yüksek voltaj, kısa devre etkisinden oluşan hasarlar

2.000.-TL

Deprem

Deprem neticesinde oluşan hasarlar

2.000.-TL

G.L.K.H.H.TERÖR

G.L.K.H.H.TERÖR neticesinde oluşan hasarlar

2.000.-TL

Cam Kırılması

Riziko adresinde bulunan kapı, pencere camları, aynalar, ayrıca buzdolabı camı, vitrin camları gibi takılı camların kırılması neticesinde uğrayacakları zararlar

500.-TL

 

Gelir Kaybı

75 TL X 2 gün = 150.-TL

İlgili Linkler

Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları 

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları