×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
ÇALIŞANLARA YÖNELİK TAZMİNAT POLİTİKASI
 
Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Halk Sigorta A.Ş. personeline yönelik tazminat politikası, yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede;

• Kıdem Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren personele; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar dikkate alınarak kendisine veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.
• İhbar Tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, iş sözleşmesinin fesih edileceği personele bildirilerek, personelin kıdemine göre Kanunda öngörülen sürelerde iş arama izni verilmesi veya ihbar süresinin sonuna kadar olan ücretin nakden ödenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.