×
Şirket Profili Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
×
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
HALK SİGORTA A.Ş  BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI
 
Şirket sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ve Yönetim Kurulu’nun da onayıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.
 
Şirkete, maddi ya da gayri maddi yarar sağlanması şartı aranmaksızın; eğitim, sağlık, kültür, çevreyi koruma, spor benzeri konularda veya Ülkede / ülke dışında meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak bağış yapılabilir. Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.
 
Yapılan bağış tutarı yıllık hesap döneminde özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz.